ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง

ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง

ตามที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้คณะกรรฒการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามประกาศเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 2 คน ดังไฟล์แนบด้านล่างนี้

และให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม

126870

Read More...
รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
หรือติดต่อสอบถามที่งานบุคลากร (036-336139)
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร >>> ดาว์นโหลดที่นี่ <<<

Read More...
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง

ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง

ตามที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้คณะกรรฒการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามประกาศเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 5 คน ดังไฟล์แนบด้านล่างนี้

และให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม

14016

Read More...
รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เอกคณิตศาสตร์ และเอกภาษาอังกฤษ(งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (คนไทย) จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
หรือติดต่อสอบถามที่งานบุคลากร (036-336139)

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ดาว์นโหลดที่นี่

Read More...
งานมุทิตาจิต

Read More...
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

Read More...
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ

Read More...
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ ICT ในการสอนในศตวรรษที่ 21”

Read More...
กิจกรรมเยาวชนไทย ต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับ สถานีตำรวจหนองแค

Read More...
พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read More...